herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Kontakt do urzędu pracy

Wykaz numerów telefonów Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

 

75 722 25 48,   75 722 32 78,   75 722 35 19,   75 721 54 16,   75 721 59 67

 

FAX nr wewnętrzny 281 lub 282

 

Imię i nazwisko

Zakres załatwianych spraw

Nr pokoju

piętro

Numer wewnętrzny telefonu

Krystyna Mucha

Dyrektor PUP

pokój 10

I piętro

277

Bożena Jasińska

Zastępca Dyrektora

pokój 11

I piętro

277

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Aneta Wojtowicz

Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy

pokój nr 1 parter

262

Krystyna Galik

Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy

pokój nr 1 parter

262

Edyta Tomczyk

Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń i sporządzanie list wypłat

pokój nr 13 I piętro

250

Dorota Urban

Naliczanie świadczeń, wydawanie zaświadczeń i dodatki aktywizacyjne
z terenu
nazwiska na literę K
i od litery M do litery P

pokój nr 13 I piętro

250

Edyta Schabowska

Naliczanie świadczeń, wydawanie zaświadczeń i dodatki aktywizacyjne
z terenu
nazwiska od litery R do litery Ż

pokój nr 15 I piętro

215

Mirella Żmuda

Naliczanie świadczeń, wydawanie zaświadczeń i dodatki aktywizacyjne
z terenu
nazwiska na litery
od A do J i od litery L do Ł

pokój nr 15 I piętro

295

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

Wiesława Buzała

Kierownik

Działu Usług Rynku Pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Koordynacja zadań związanych ze zwolnieniami grupowymi

pokój nr 7

parter

278

Jolanta Fałat

Przyjmowanie ofert pracy i udzielanie informacji w tym zakresie

pokój nr 3

parter

266

Agnieszka Chlastawa

Przyjmowanie ofert pracy i udzielanie informacji w tym zakresie

pokój nr 3

parter

267

Marta Popowicz

Szkolenia indywidualne i grupowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szkolenia w ramach umów trójstronnych, bony szkoleniowe

pokój nr 4

parter

255

259

Marek Kliber

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery L, Ł, M, N

pokój nr 2

parter

284

Katarzyna Humen

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery O, P, R

pokój nr 2

parter

261

Agnieszka

Bajda-Matusiak

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na literę K

pokój nr 5

parter

265

Anna Pieśla

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na literę S, Ś

pokój nr 5

parter

283

Zbigniew Fedyna

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery T, U, W, V, Z, Ź, Ż

pokój nr 5

parter

283

Agata Zjawin

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery C, Ć, G, H, I, J

pokój nr 6

parter

275

Marta Lasek

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery A, B, D, E, F

pokój nr 6

parter

286

Anna Bidna

Poradnictwo zawodowe

pokój nr 8

I piętro

269

Agnieszka

Zielińska-Pietrzak

Poradnictwo zawodowe

pokój nr 8

I piętro

251

CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ 

DZIAŁ  INSTRUMENTÓW  I  PROGRAMÓW  RYNKY  PRACY

Beata Kliś

Kierownik Działu Instrumentów
i Programów Rynku Pracy
w Centrum Aktywizacji Zawodowej

pokój nr 14

I piętro

279

Ewa Palewska-Stefan

Organizacja staży FP algorytm, program specjalny i PO WER,

bony stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż

pokój nr 12

I piętro

260

Aneta
Jankowska-Urbaniak zastępstwo za

Marta Żemietro

Organizacja staży FP środki z rezerwy ministra, RPO WD, PFRON, bony stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż

pokój nr 12

I piętro

258

Agnieszka Czepiel

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, monitorowanie i rozliczanie zawartych umów

pokój nr 17

II piętro

256

Wioleta Kudra

Prace społecznie użyteczne, środki na spółdzielnie socjalne, środki na podjęcie działalności z PFRON, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, bony zatrudnieniowe, program Aktywizacja i Integracja,

pomoc publiczna

pokój nr 17

II piętro

270

Joanna Kot

Tworzenie i monitorowanie doposażenia lub wyposażenia utworzonych nowych miejsc pracy z FP i PFRON, refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

pokój nr 17

II piętro

271

Agata Ostrówka

Prace interwencyjne, roboty publiczne, przyznawanie dodatków aktywizacyjnych, zwrot kosztów dojazdu do pracy, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

pokój nr 17

II piętro

235

Irena Diop

Bony na zasiedlenie, programy specjalne, realizacja programów finansowanych z FP i EFS z wyłączeniem RPO

pokój nr 20

II piętro

274

Patrycja Szczęsna

Refundacja części kosztów poniesionych w związku
z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 roku życia, projekty EFS – w zakresie RPO

pokój nr 20

II piętro

297

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Ewa Wójcik

Kierownik Działu

Organizacyjno-Administracyjnego, realizacja zamówień publicznych, inwestycji i remontów, skargi i wnioski klientów PUP

pokój nr 16

II piętro

285

Wojciech Cendrowski

obsługa kadrowa, zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe
i druki

pokój nr 16

II piętro

252

Katarzyna Czekaj

Obsługa sekretariatu Urzędu
i składnicy akt

pokój nr 9

I piętro

277

DZIAŁ FINASOWO - KSIĘGOWY

Sylwia Maciukiewicz

Główny księgowy

pokój nr 19

II piętro

276

Aleksandra Szczepańska

Obsługa Funduszu Pracy

pokój nr 18

II piętro

253

Monika Kocan

Obsługa budżetu

Jolanta Sowińska

Windykacja nienależnie pobranych świadczeń

Aneta Kaczmar

Obsługa funduszy unijnych

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i statystyki

Andrzej Butkiewicz

Administrowanie siecią komputerową
i wykonywanie statystyk

pokój nr 21

II piętro

200

 

autor: Ewa Wójcik
utworzono: 10-10-2017
ostatnia modyfikacja: 10-10-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się