herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Kontakt do urzędu pracy

Wykaz numerów telefonów Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu

 

75 722 25 48,   75 722 32 78,   75 722 35 19,   75 721 54 16,   75 721 59 67

 

FAX nr wewnętrzny 281 lub 282

 

Imię i nazwisko

Zakres załatwianych spraw

Nr pokoju

piętro

Numer wewnętrzny telefonu

Krystyna Mucha

Dyrektor PUP

10

I piętro

277

Bożena Jasińska

Zastępca Dyrektora

11

I piętro

277

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

Aneta Wojtowicz

Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy

pokój nr 1 parter

262

Wojciech Cendrowski

Rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy

pokój nr 1 parter

262

Edyta Tomczyk

Wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń i sporządzanie list wypłat

pokój nr 13 I piętro

250

Krystyna Galik zastępstwo za
Dorotę Urban

Naliczanie świadczeń i wydawanie zaświadczeń nazwiska na literę K
i od litery M do litery P

pokój nr 13 I piętro

250

Edyta Schabowska

Naliczanie świadczeń i wydawanie zaświadczeń z terenu nazwiska od litery R do litery Ż

pokój nr 15 I piętro

215

Mirella Żmuda

Naliczanie świadczeń i wydawanie zaświadczeń nazwiska na litery od A do J i od litery L do Ł

pokój nr 15 I piętro

295

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

Wiesława Buzała

Kierownik

Działu Usług Rynku Pracy

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Koordynacja zadań związanych ze zwolnieniami grupowymi

pokój nr 7

parter

278

Katarzyna Holumi

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery U, P, R, Ź, Ż

pokój nr 2

parter

261

Marek Kliber

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery T, V, W, Y, Z

pokój nr 2

parter

284

Jolanta Fałat

Przyjmowanie ofert pracy i udzielanie informacji w tym zakresie

pokój nr 3

parter

266

267

Marta Popowicz

Szkolenia indywidualne i grupowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

pokój nr 4

parter

255

Anna Pieśla

Dorota Małecka-Jankowska

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

pokój nr 4

parter

259

Agnieszka

Bajda-Matusiak

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na literę Kb-Kż

pokój nr 5

parter

265

Agnieszka Chlastawa

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na literę Ka, M, Ś

pokój nr 5

parter

283

Zbigniew Fedyna

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery S

pokój nr 5

parter

283

Jakub Krokoszyński

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery A, B, D

pokój nr 6

parter

275

Marta Lasek

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery E, F, G, H, J, O

pokój nr 6

parter

286

Joanna Kot

Obsługa osób bezrobotnych nazwiska na litery C, Ć, I, L, Ł N, Absolwenci

pokój nr 6

parter

264

Anna Bidna

Dorota Kościaniuk

Poradnictwo zawodowe

pokój nr 8

I piętro

269

Agnieszka Zielińska-Pietrzak

Poradnictwo zawodowe

pokój nr 8

I piętro

251

CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ 

DZIAŁ  INSTRUMENTÓW  I  PROGRAMÓW  RYNKY  PRACY

Beata Kliś

Kierownik Działu Instrumentów
i Programów Rynku Pracy
w Centrum Aktywizacji Zawodowej

pokój nr 14

I piętro

279

Ewa Palewska-Stefan

Staże

pokój nr 12

I piętro

260

Aneta Jankowska zastępstwo za

Marta Kurzeja

Staże

pokój nr 12

I piętro

258

Agnieszka Czepiel

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, pomoc publiczna, bony zatrudnieniowe, roboty publiczne, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

pokój nr 17

II piętro

256

Paulina Szłabowicz

Monitorowanie i rozliczanie zawartych umów na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne, przyznawanie dodatków aktywizacyjnych, zwrot kosztów dojazdu na staż i do pracy

pokój nr 17

II piętro

270

Lucyna

Ostrowska-Zając

Tworzenie i monitorowanie doposażenia lub wyposażenia utworzonych nowych miejsc pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, prace interwencyjne

pokój nr 17

II piętro

271

Irena Diop

 

Programy specjalne, realizacja programów finansowanych z FP, EFS, PFRON,

pokój nr 20

II piętro

274

Patrycja Szczęsna

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego, refundacja części kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, bony na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia, tworzenie stanowisk pracy w formie telepracy, świadczenia aktywizacyjne, program Aktywizacja i Integracja,

pokój nr 20

II piętro

297

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Ewa Wójcik

Kierownik Działu

Organizacyjno-Administracyjnego, realizacja zamówień publicznych, inwestycji i remontów, skargi i wnioski klientów PUP,

pokój nr 16

II piętro

285

Magdalena Socha

obsługa kadrowa, zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe i druki

pokój nr 16

II piętro

252

Katarzyna Czekaj

Obsługa sekretariatu Urzędu i składnicy akt

pokój nr 9

I piętro

277

DZIAŁ FINASOWO - KSIĘGOWY

Sylwia Maciukiewicz

Główny księgowy

pokój nr 19

II piętro

276

Aleksandra Szczepańska

Obsługa Funduszu Pracy

pokój nr 18

II piętro

253

Monika Kocan

Obsługa budżetu

Jolanta Sowińska

Windykacja nienależnie pobranych świadczeń

Aleksandra Szydłowska zastępstwo za
Anetę Kaczmar

Obsługa funduszy unijnych

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i statystyki

Andrzej Butkiewicz

Administrowanie siecią komputerową
i wykonywanie statystyk

pokój nr 21

II piętro

200

 

autor: Ewa Wójcik
utworzono: 23-11-2016
ostatnia modyfikacja: 23-11-2016
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się