herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

 

jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

 

Unia Europejska przeznaczyła na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020 ponad 80 mld euro, czyli prawie jedną czwartą swoich wydatków na politykę rozwoju regionalnego. Dla Polski przyznano z tej puli ok. 13,2 mld euro. To znacznie więcej niż w latach 2007-13, kiedy mieliśmy do dyspozycji nieco ponad 11 mld euro.

W okresie 2014-2020 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach:

  • krajowym - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na który przeznaczono ok. 4,4 mld euro z EFS (ok. 34% ogółu środków),
  • regionalnym - w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), na który przeznaczono ok. 8,8 mld euro z EFS (ponad 66% ogółu środków).

 

Więcej informacji o EFS na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 20-01-2017
ostatnia modyfikacja: 20-01-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się
Strony w dziale