herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Zwrot kosztów przejazdu

WARUNKI I ZASADY

ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z

MIEJSCA ZAMIESZKANIA

 I POWROTU

Czym jest i komu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu?

 

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;

2)  uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

 

 

Druk wniosku oraz Regulamin dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. 17 – II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu www.pupluban.pl w Menu Formy aktywizacji w zakładce -> Bieżące -> Zwrot kosztów przejazdu -> Informacje ogólne.

 

 

Podstawa prawna

  • Art. 40, 45 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 26-01-2017
ostatnia modyfikacja: 26-01-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się