herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi...

 

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI

 

NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI DO 6

 

ROKU ŻYCIA LUB

 

DZIECKIEM/DZIEĆMI

 

NIEPEŁNOSPRAWNYM/I DO 7 ROKU

 

ŻYCIA 

 

 

 

 

Czym jest zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia i komu przysługuje?

 

 

Bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każde dziecko, na którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny spełni poniższe warunki:

 

  • podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz
  • pod warunkiem osiągnięcia z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia przysługuje na okres do 6 miesięcy.

 

W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

 

Na wniosek starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Druk wniosku oraz Regulamin dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. 17 – II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu www.pupluban.pl w Menu Formy aktywizacji w zakładce -> Bieżące -> Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia-> Informacje ogólne.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 07-04-2017
ostatnia modyfikacja: 07-04-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się