herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Rozmowa z doradcą zawodowym

SZUKASZ PRACY?

 

pociąga Cię jakiś zawód, ale nie wiesz, czy się nadajesz

masz pomysł, ale nie wiesz jak go zrealizować

wiesz, że możesz skorzystać z jakiejś pomocy, ale nie znasz szczegółów

szukasz długo "i nic"

pracodawcy nie są Tobą zainteresowani

nie wiesz co możesz jeszcze zrobić

czujesz, że "to nie to"

właściwie to już nie wiesz, czy w ogóle warto się starać

wiesz, że musisz zmienić zawód lub umieć więcej, ale nie wiesz jak się do tego zabrać

czujesz, że bariery do podjęcia pracy są dla Ciebie „nie do przeskoczenia”

 

           

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ ZAWODOWYM JEŚLI CHOĆ JEDNO Z POWYŻSZYCH ZDAŃ MÓWI O TOBIE 

 

W urzędzie pracy w Lubaniu rozmowy doradcze prowadzi trzech doświadczonych doradców zawodowych, posiadających odpowiednie przygotowanie metodyczne, doskonalone podczas szkoleń.

 

Anna Bidna – doradca zawodowy

Dorota Kościaniuk – doradca zawodowy

Agnieszka Zielińska - doradca zawodowy

 

Rozmowy doradcze odbywają się w siedzibie urzędu pracy, w pokoju numer 8 na I piętrze

Ze względu na szczególny charakter udzielanej przez doradców pomocy przyjęto

zasadę wcześniejszego umawiania się na spotkanie:

 

zainteresowana osoba może umówić się osobiście lub telefonicznie
(75) 722 25 48, 722 35 19 wew. 251 lub 269,

 

bądź zostać skierowana do doradcy zawodowego przez innego pracownika PUP na wyznaczony dzień i godzinę.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
Centrum Aktywizacji Zawodowej
I PIĘTRO, POKÓJ NR 8

grafika

Porozmawiaj z doradcą zawodowym - PORADNICTWO INDYWIDUALNE

„Poradnictwo zawodowe to proces,
w którym doradca zawodowy pomaga klientowi
 w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie
w odniesieniu do środowiska pracy,
aby umożliwić mu realistyczny wybór 
lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie 
właściwego dostosowania zawodowego.”

 

(R. Lamb)

 

 

NA CZYM POLEGA PORADA INDYWIDUALNA?


Porada indywidualna polega na wspólnej pracy klienta oraz doradcy zawodowego
nad problemami klienta związanymi z zatrudnieniem, której efektem ma być lepsza orientacja na rynku pracy oraz skuteczniejsze działania prowadzące do podjęcia pracy. Bezrobotny poddany zostaje procesowi diagnozy w toku rozmowy z doradcą zawodowym. Na poradę zazwyczaj składa się cykl spotkań, podczas których doradca pracuje z klientem nad rozwiązaniem indywidualnych problemów klienta. Częstotliwosć spotkań z doradcą zawodowym zależna jest od potrzeb klienta i dynamiki procesu doradczego.

 

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PORADY INDYWIDUALNEJ:

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, które:

 • same deklarują chęć odbycia rozmowy z doradcą zawodowym,
 • zostały skierowane przez doradcę klienta

JAK WYGLĄDA PORADA:

 

Najbardziej typowy przebieg rozmowy doradczej to dokonanie kompleksowej analizy sytuacji osoby bezrobotnej, określenie jej problemów zawodowych i celu zawodowego, a następnie zaplanowanie działań prowadzących do rozwiązania problemu i zrealizowania celu. Można także wypracować narzędzia przydatne w poszukiwaniu pracy oraz przygotować Indywidualny Plan Działania. Problemy zawodowe najczęściej analizowane podczas porad zawodowych to:

 • wybór zawodu po raz pierwszy,
 • wybór zawodu wymuszony sytuacją zewnętrzną lub własną chęcią przekwalifikowania,
 • wybór drogi doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych,
 • kłopoty z odnalezieniem się na rynku pracy, przystosowaniem się do niego,
 • brak wiedzy o tym jak skutecznie szukać pracy,
 • brak samowiedzy, w tym świadomości własnych mocnych i słabych stron, potrzeb, oczekiwań i celów,
 • brak orientacji w lokalnym rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców, trendach branż,
 • brak informacji o zawodach, rynku pracy, procedurach związanych z możliwymi do wdrożenia rozwiązaniami,
 • ocena szans prowadzenia własnej firmy.

 

W ramach porady indywidualnej doradca zawodowy wraz z klientem pracują nad problemami zawodowymi, dążąc do efektu w postaci lepszej orientacji klienta na rynku pracy oraz skuteczniejszego działania, prowadzącego do podjęcia zatrudnienia.

 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

 

Częstym elementem porady indywidualnej jest sporządzenie wraz z uczestnikiem porady Indywidualnego Planu Działania.

  Indywidualny Plan Działania (IPD) oznacza plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy, wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy. Powiatowy Urząd Pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje Indywidualny Plan Działania dostosowany do profilu pomocy.

  Indywidualny Plan Działania jest formą dwustronnych ustaleń przygotowanych przez doradcę klienta, przy udziale osoby zarejestrowanej w urzędzie i zawiera w szczególności:

a) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie,

b) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy
      w celu poszukiwania pracy,

c) planowane terminy realizacji poszczególnych działań,

d) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem, doradcą zawodowym lub innym
     pracownikiem urzędu,

e) termin i warunki zakończenia realizacji IPD.

 

Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla osoby bezrobotnej następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy. Pomoc przewidziana w określonym profilu pomocy jest realizowana w ramach Indywidualnego Planu Działania w okresie nie dłuższym niż:

- 180 dni dla profilu I;

- 540 dni dla profilu II;

- 720 dni dla profilu III.

Indywidualny Plan Działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. W okresie realizacji IPD doradca klienta kontaktuje się z bezrobotnym przynajmniej raz na 60 dni w celu monitorowania jego sytuacji zawodowej oraz postępów w realizacji IPD.

 

Przygotowanie i prowadzenie IPD wymaga ścisłej współpracy kilku pracowników PUP odpowiedzialnych za realizację poszczególnych usług rynku pracy i różnych form aktywizacji.

 

 

autor: Anna Pieśla
utworzono: 30-01-2015
ostatnia modyfikacja: 30-01-2015
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się