herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

 

 

 

      

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone jest przez doradcę zawodowego i przeznaczone przede wszystkim dla osób, które:

 1. nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 2. utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
 3. chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

  Celem szkolenia jest pomoc w przezwyciężeniu stresu oraz apatii powstałej w wyniku utraty pracy lub długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia. Szkolenie uczy prawidłowych zachowań interpersonalnych i przygotowuje uczestników do sprawnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy. Uczestnictwo w szkoleniu pomaga zmienić postawę wobec siebie i innych, nastawienie do poszukiwania pracy, a także przełamać stagnację i poczucie bezradności, umożliwia także odkrycie swoich mocnych i słabych stron oraz poznanie szans i zagrożeń występujących na współczesnym rynku pracy.

 

Program szkolenia "Szukam Pracy" składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ I – dwa tygodnie – 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych, w formie odrębnych sesji tematycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych. Uczestnicy w tym czasie zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy.
 • CZĘŚĆ II – trzeci tydzień – 40 godzin zegarowych, przeznaczonych na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników szkolenia, którzy mają za zadanie wykorzystać poznane metody i techniki poszukiwania pracy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są aktywne i nowoczesne metody dydaktyczne (wykład, ćwiczenia, testy, dyskusje, praca grupowa, odgrywanie ról, prezentacje indywidualne), różnorodne materiały edukacyjne oraz środki i urządzenia multimedialne.

 

Tematyka sesji szkoleniowych obejmuje:

 • Metody nauki stosowane podczas szkolenia;
 • Reakcje w trudnych sytuacjach;
 • Kompetencje i predyspozycje zawodowe;
 • Bariery na drodze do zatrudnienia;
 • Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia;
 • Analiza rynku pracy;
 • Formy zatrudnienia;
 • Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne;
 • Sztuka mówienia i prezentacji;
 • Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy;
 • Oferty na rynku pracy;
 • Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Edukacja na rynku pracy;
 • Plan poszukiwania pracy;

 

Uprawnienia osób w okresie odbywania szkolenia:

 • Osobom posiadającym status osoby bezrobotnej podczas trwania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości określonej ustawą.
 • Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu.
autor: Anna Kosakowska
utworzono: 27-01-2015
ostatnia modyfikacja: 27-01-2015
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się