herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Korespondencja elektroniczna

 

Informujemy, że na mocy art. 63  § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Mając powyższe na uwadze: Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi, wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające

nazwiska i imienia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.

autor: Andrzej Butkiewicz
utworzono: 03-10-2014
ostatnia modyfikacja: 03-10-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się