herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Rejestr zbiorów danych osobowych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 645), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu mający siedzibę w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 10, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu, przysługuje zgodnie z art.32 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn. zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art.32-35 wyżej przywołanej ustaw.

 

Zgodnie z art.36a ust.2 pkt.2 i ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu udostępnia  „ Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu.”

 

 

 

autor: Andrzej Butkiewicz
utworzono: 27-06-2016
ostatnia modyfikacja: 27-06-2016
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się