herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Powiatowa Rada Rynku Pracy

                                              POWIATOWY URZĄD PRACY                       

ul. Lwówecka 10, 59-800 Lubań, tel./fax (75)7222548

e-mail pup@powiatluban.pl

 

NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

 

            Uprzejmie informuję, że w związku z upływem 15 lutego 2017 r. kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia, Starosta Lubański przystąpił do prac nad powołaniem Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 i 6 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Członków powiatowej rady rynku pracy powołuje starosta między innymi spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu lubańskiego organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

W związku z powyższym Starosta Lubański zaprasza do zgłaszania propozycji kandydatów, reprezentujących w/w organizacje pozarządowe, do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lubaniu na okres nowej kadencji, która trwać będzie w latach 2017 – 2021.

Zgłoszenia można składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubaniu, ul. Lwówecka 10 (pok. 9 I piętro) w terminie do dnia 15 lutego 2017 r. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę i dane adresowe organizacji pozarządowej,
  • imię i nazwisko, dane kontaktowe kandydata (adres, numer telefonu, adres e-mail),

oraz załączyć:

  • opisy kariery zawodowej kandydata wraz z informacją potwierdzającą osiągnięcia
    i doświadczenia w zakresie rynku pracy,
  • statut organizacji.

 

Osoba do kontaktu                                                                            Z poważaniem

Krystyna Mucha

Dyrektor PUP w Lubaniu                                                       Z up. STAROSTY LUBAŃSKIEGO

Tel. 75 722 25 48                                                                                   DYREKTOR

e-mail: pup@powiatluban.pl                                                  Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                      mgr Krystyna Mucha

 

Lubań dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzeniem Nr 14/2017 Starosty Lubańskiego z dnia 24.04.2017 r. powołano Powiatową Radę Rynku Pracy na kadencję 2017 -2020

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

1.    Elżbieta Zatoka    - przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

2.    Zbigniew Maroń   - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

3.    Bogusław Wojtas  - przedstawiciel Rejonu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”

4.    Robert Świder      - przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej

5.    Mariusz Tomiczek - Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

6.    Leszek Leśko        - Burmistrz Olszyny

7.    Wojciech Zembik   - Wicestarosta Lubański

autor: Ewa Wójcik
utworzono: 19-07-2017
ostatnia modyfikacja: 19-07-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się